Jdi na obsah Jdi na menu

Valná hromada TJ Sokol Osík

23. 11. 2015

    Valná hromada TJ Sokol Osík

 

Valná hromada TJ Sokol Osík byla svolána výkonným výborem TJ na pátek 2. října 2015 do kulturního domu. Přípravě a průběhu valné hromady (VH)  věnovali členové výkonného výboru (VV) značnou pozornost. Nešlo jen o to informovat členskou základnu o činnosti organizace za poslední období, ale především o splnění podmínek, podle nového občanského zákoníku, pro řádnou činnost spolku. 

Od 1.1. 2016 se musí všechny spolky a organizace řídit novým občanským zákoníkem. V našem případě se jednalo o stanovení přesného názvu organizace a s tím spojené stanovy, obojí podléhá schválení Krajského soudu v Pardubicích.

Členové stávajícího výkonného výboru zpracovali nové znění stanov a navrhli také název Osícké sportovní organizace výběrem ze tří variant dle občanského zákoníku.

Pro schválení předložených úprav muselo hlasovat přes 5O % členské základny z 217 členů ke dni jednání VH. Takové množství členů starších 18 ti let se prakticky na VH nikdy nesešlo, proto bylo přistoupeno k možnosti předání plných mocí přítomným členům. Valná hromada byla dne 2.10. 2015 usnášeníschopná, fyzicky bylo přítomno 8O členů a registrováno bylo 92 plných mocí členů starších 18 ti let, celkem tedy 172 hlasů.

Zahájením jednání byl  pověřen služebně nejstarší člen VV Jan Němec, řízením schůze  Marcela Quaiserová.

Po schválení programu jednání byly předkládány jednotlivé zprávy zodpovědných činitelů a ke schválení také nové stanovy a nový  název – TJ Sokol Osík z.s. , kde z.s. je oficiální zkratka pro – zapsaný spolek – podle občanského zákoníku.

Na základě schválených stanov bylo přistoupeno k volbě členů výkonného výboru a členů revizní komise. Stanoven byl 11 členný VV do kterého kandidovalo 13 členů TJ. Do tříčlenné RK kandidoval stejný počet členů TJ. Po ukončení tajné volby nastala práce pro volební komisi.

V následující diskusi dostali svůj prostor všichni přítomní, obsahem příspěvků se bude nový VV na svých jednáních zabývat. Děkujeme za slova uznání a podpory naší činnosti starostovi Karlu Rothscheinovi, včetně tlumočené podpory ze strany obecního zastupitelstva obce Osík.

S volebními výsledky seznámila přítomné předsedkyně volební komise Mgr. Barbora Dostálová. Ze 172 volebních lístků bylo odevzdáno 171 lístků, platných hlasovacích lístků bylo 167.

Složení výkonného výboru TJ Sokol Osík z.s. - v  abecedním pořadí: Josef Driml, Jaroslav Dušek, Simona Dušková, Hana Kociánová, Karel Kundera, Jan Němec, Kamila Petrašová, Marcela Quaiserová, František Stráník, Lukáš Třasák a Helena Vomáčková.

Revizní komise: Anna Šauerová - předsedkyně, Lenka Holohlavská a Karel Kladivo.

Na závěr jednání VH bylo předloženo usnesení, které  přítomní na valné hromadě schválili.

Na prvním jednání VV byl za předsedu TJ Sokol Osík z.s., zvolen Lukáš Třasák, místopředsedy Kamila Petrašová a Jaroslav Dušek. S volbou byli následně seznámeni přítomní účastníci valné hromady.

S příslušnými dokumenty navštíví předseda TJ okresní soud v Pardubicích, který musí jejich právoplatnost potvrdit.

Na jednání VH bylo poděkováno dosavadním členům VV a jeho předsedovi Josefu Drimlovi za odvedenou práci na poli sportovního a společenského vyžití v Osíku.

Členům nového výkonného výboru  a jeho předsedovi Lukáši Třasákovi všichni přejeme úspěšné pokračování v bohaté práci TJ ve prospěch spolku a všech Osíckých občanů.

 

Za výbor TJ Sokol Osík - Jan Němec

 

Náhledy fotografií ze složky Valná hromada TJ Sokol Osík - 2016